ISM221 LectureSummary All PDF - Scribd - ХААН Банк

үр ашигтай ажиллах удирдлагын МЭДЭЭЛЛИЙН шийдвэр гаргалтыг дэмжих илүү үр өгөөжтэй нийгмийн сайн сайханд хувь нэмэр оруулах санхүүгийн шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлэгч үндэсний хэмжээний тэргүүлэгч банк билээ.Мэдээллийн технологи бүх салбарын бизнесийн хамтын ажиллагааг сайжруулах,